• 15. juli 2015.
  • |  Beograd

Održana konferencija za početak kampanje na projektu "Zaustavimo političko zapošljavanje"

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Inicijativom za lokalni razvoj iz Kraljeva organizovala je konferenciju za medije i predstavnike organizacija civilnog društva

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava organizovala je 15. jula 2015. u Beogradu konferenciju "Zaustavimo političko zapošljavanje" koja je označila početak kampanje na projektu. 

Konferencija je deo projekta "Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru", koji ima za cilj borbu protiv korupcije kroz zagovaranje za vladavinu prava i transparentnost prilikom zapošljavanja u javnom sektoru u Srbiji. 

Na konferenciji su predstavljeni dosadašnji rezultati, metodološki alati za istraživanje korupcije prilikom zapošljavanja na lokalnom nivou i presek medijskih izveštavanja o ovoj temi u poslednjih godinu dana. 

Konferencija za početak kampanje na projektu Zaustavimo političko zapošljavanje

Generalni sekretar Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković istakla je činjenicu da korupcija prilikom zapošljavanja ima mnogo šire posledice nego što je na prvi pogled vidljivo – pored toga što se njome ugrožava pravo na ravnopravan pristup slobodnim radnim mestima i pravo na napredovanje na osnovu uspostavljenih kriterijuma, ona dovodi do još većeg produbljivanja socijalnih razlika. 

Konferencija za početak kampanje na projektu Zaustavimo političko zapošljavanje

Na konferenciji su svečano uručeni i projekti organizacijama civilnog društva koje su podržane u okviru poziva za osnaživanje organizacija za bavljanje temom borbe protiv korupcije. Podržani projekti su: 

Korupcija (ni)je opcija 

Društvo za akademski razvoj iz Beograda će kroz projekat doprineti smanjenju korupcije kroz zagovaranje mehanizma za prijem mladih u političke partije, ali i kroz informisanje mladih o negativnim efektima stranačkog zapošljavanja, po društvo i pojedinca. 

Stranka (ni)je posao 

Projekat koji sprovode Mladi takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca ima za cilj podizanje svesti o važnosti problema korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, utvrđivanje odgovornosti lokalnih aktera, povećanje učešća mladih u rešavanju problema zapošljavanja u javnom sektoru i podsticanje lokalnih funkcionera na diskusiju. 

Ka transparentnom visokom obrazovanju 

Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan će kroz projekat istražiti postojanje partijskog zapošljavanja u visokom obrazovanju analizom postojećih procedura prilikom zapošljavanja nastavnog kadra na četiri fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Ka transparentnim procedurama zapošljavanja u javnoj upravi 

Projekat koji sprovodi Centar za razvoj demokratskog društva "Europolis" iz Novog Sada ima za cilj jačanje uloge i integriteta civilnog društva i medija u suzbijanju korupcije prilikom zapošljavanja u javnoj upravi u Novom Sadu kroz njihovo aktivno učešće u procesima praćenja sprovođenja politika u ovoj oblasti, primeni strategija i zakona i jačanjem saradnje sa ključnim akterima u ovoj oblasti. 

Konferencija za početak kampanje na projektu Zaustavimo političko zapošljavanje

http://www.europa.rs/ Celokupan projekat, sa čijom se realizacijom krenulo u januaru 2015. godine, finansira Evropska unija u okviru programa "Podrška civilnom društvu"

Konferencija za početak kampanje na projektu Zaustavimo političko zapošljavanje

Konferencija za početak kampanje na projektu Zaustavimo političko zapošljavanje

Konferencija za početak kampanje na projektu Zaustavimo političko zapošljavanje

Konferencija za početak kampanje na projektu Zaustavimo političko zapošljavanje

Konferencija za početak kampanje na projektu "Zaustavimo političko zapošljavanje", Beograd, 15. jul 2015.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA