• 5. novembar 2015.

Trening za predstavnike jedinica lokalnih samouprava na Borskom jezeru

Trening u okviru projekta "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU"

Fondacija Centar za demokratiju će od 5. do 7. novembra 2015. održati trodnevni trening za predstavnike jedinica lokalnih samouprava na Borskom jezeru u okviru projekta "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU" koji sprovodimo uz podršku Olof Palme Centra

Trening će obrađivati teme (1) regionalnog razvoja i regionalne politike Srbije, (2) politike lokalnih vlasti u oblasti zapošljavanja u EU, (3) zaštite životne sredine na lokalnom nivou, (4) ruralnog razvoja na lokalnom nivou, (5) programskog budžetiranja u jedinicama lokalnih samouprava, (6) mehanizme za sprečavanje korupcije na lokalnom nivou i druge. 

Ovaj trening poslužiće kao uvod u lokalne okrugle stolove na kojima ćemo zajedno sa zainteresovanim stranama na lokalnom nivou razgovarati o značaju pretpristupnih pregovora za lokalne zajednice, čime ovaj proces želimo da približimo građanima. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA