• 13. novembar 2015.
  • |  Beograd

Sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o EU

Sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) na temu Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015.

Sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje na temu Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015biće održana u petak, 13. novembra 2015. u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4 u Beogradu, od 10 do 12 časova

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA