• 7. novembar 2015.
  • |  Borsko jezero

Održane radionice Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU

Cilj ovog procesa je da, pored podizanja kapaciteta lokalnih samouprava, lokalnim zajednicama približimo proces pretpristupnih pregovora

Radionice "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU" održane su na Borskom jezeru sa odbornicima, većnicima i zaposlenima u lokalnim samoupravama, kao i predstavnicima civilnog sektora. 

Na radionicama su sa učesnicima razmatrane mogućnosti za uključivanje lokalnih samouprava u proces pretpristupnih pregovora kako bi od pasivnog posmatrača postale aktivan učesnik u tom procesu, kao i koje su sve reforme neophodne na lokalnom nivou u oblastima zaštite životne sredine, razvoja mehanizama za borbu protiv korupcije, ruralnom razvoju, zapošljavanja, kako bi se lokalne samouprave što bolje spremile za usklađivanje sa praksama i propisima EU. 

Namera je bila da u krugu relevantnih sagovornika razgovaramo o izazovima koje donosi proces pretpristupnih pregovora i da kroz prezentovanje praktičnih primera podignemo kapacitete lokalnih samouprava za efikasnije delovanje u lokalnim zajednicama. 

Cilj ovog procesa je da, pored podizanja kapaciteta lokalnih samouprava, lokalnim zajednicama približimo proces pretpristupnih pregovora od kojeg one ne smeju biti odvojene. Sastavljanjem publikacije koja će biti praktičan vodič za lokalne samouprave kroz pretpristupne pregovore u pomenutim oblastima, kao i kroz organizaciju tri okrugla stola u lokalnim zajednicama, Fondacija Centar za demokratiju nastaviće sa istrajavanjem na podizanju kapaciteta lokalnih samouprava i njihovom uključivanju u ovaj proces kako bi pretpristupnim pregovorima doprinele pružanjem kvalitetnih informacija sa lokalnog nivoa. 

Fondacija Centar za demokratiju započela je u januaru 2015. godine sprovođenje projekta pod nazivom "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU" koji finansira Olof Palme Centar. 

Radionice Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU

Radionice Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU

Radionice Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA