• 30. novembar 2015.
  • |  Beograd

Prezentacija publikacije Informacioni sistem za potrebe inspektorata za rad

Centar za demokratiju organizuje prezentaciju publikacije, u okviru projekta "Smanjenje rada na crno kroz umrežavanje institucija i transparentniji rad inspekcije rada"

Fondacija Centar za demokratiju organizuje prezentaciju publikacije "Informacioni sistem za potrebe inspektorata za rad" u ponedeljak 30. novembra 2015. u 11h u Svečanoj sali Opštine Vračar, u Njegoševoj 77 u Beogradu. 

Fondacija Centar za demokratiju je u okviru projekta "Smanjenje rada na crno kroz umrežavanje institucija i transparentniji rad inspekcije rada", uz podršku Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji, izradila publikaciju "Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad". U publikaciji je predstavljen predlog mogućeg načina funkcionisanja Informacionog sistema za potrebe Inspektorata za rad (ISIR), sa idejom da se prikažu osnovne poslovne, funkcionalne i tehničke celine ISIR-a, kao i da se one predstave kroz reprezentativne primere iz srodne informatičko-poslovne prakse. Pored toga, u publikaciji su predstavljeni stavovi Inspektorata za rad o informacionom sistemu, koristi od uspostavljanja informacionog sistema za potrebe Inspektorata za rad, dosadašnje i najavljene aktivnosti vezane za reformu inspekcijskog nadzora i predlog izmena propisa neophodnih za uspostavljanje ISIR-a. 

Na prezentaciji će govoriti:

  • Olivera Stepanović, SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA – Kancelarija u Srbiji 
  • Prof. dr Ksenija Petovar, profesor Univerziteta u Beogradu u penziji, koautor publikacije 
  • Nataša Nikolić, koautor publikacije 
  • Milena Vujović, koordinator projekta, koautor publikacije 

Fondacija Centar za demokratiju od 2013. godine uz podršku Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji realizuje projekte usmerene ka promovisanju načina za smanjenje rada na crno i sive ekonomije. Brojni predstavnici državnih institucija, sindikata, biznisa, nevladinih organizacija i akademske zajednice učestvovali su u konsultativnim procesima tokom tri godine. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA