• 28. mart 2016.
  • |  Beograd

Demokratski politički forum: Migracije i evropske integracije

Nova serija debata u okviru projekta Demokratski politički forum

Okrugli sto na temu "Migracije i evropske integracije" biće održan u ponedeljak, 28. marta 2016. godine od 11 do 14 časova, u Press centru Udruženja novinara Srbije, Knez Mihailova 6/III u Beogradu

Ovom raspravom počinjemo novu seriju debata u okviru projekta Demokratski politički forum, a u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert. 

Potresne slike ogromnih patnji velikog broja ljudi, koji su se kao "seoba naroda" uputili ka Evropi, ozbiljno su potresle humane temelje savremene civilizacije. Evropske vrednosti, ljudska prava, humanost i solidarnost, našli su se na velikom iskušenju. Sporo i neusaglašeno reagovanje zemalja Evropske unije, porast desničarskih ideologija i nacionalne uskogrudosti i ksenofobije, ostavljaju posledice na jačanje integracija i u samoj EU. Srbija se našla na jednoj od glavnih "migrantskih ruta", snalazeći se nekad uspešno, a nekad manje uspešno, ali veoma zavisno od stava EU i njenih članica, kao i naših suseda. 

Na predstojećoj raspravi želimo da osvetlimo sve aspekte migrantskog talasa i brojne moguće scenarije relevantne za naše društvo, državu i region, a s obzirom na naš geopolitički položaj i privrženost evropskim, pre svega, humanističkim vrednostima. 

U okviru Demokratskog političkog foruma kontinuirano smo se bavili pitanjem migracija, a krajem marta 2015. godine, samo koji mesec pred početak velikog migrantskog talasa, organizovali smo raspravu "Azilanti kao društveno-politički i međunarodni problem" s namerom da predviđamo probleme i blagovremeno tražimo rešenja. 

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA