• 5. oktobar 2016.
  • |  Šabac

Održan okrugli sto: Položaj lokalne samouprave danas

Okrugli sto "Položaj lokalne samouprave danas" održan je u Šapcu, uz učešće predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i sindikata

Okrugli sto pod nazivom "Položaj lokalne samouprave danas", održan je 5. oktobra 2016. godine u Šapcu, uz učešće predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i sindikata. 

Učesnici su raspravljali o položaju lokalne samouprave, postojećim problemima, mogućim rešenjima i alternativama za budućnost. 

Ova debata održana je u okviru projekta Demokratski politički forum

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA