• 14. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Održana radionica: Decentralizacija Srbije i izazovi

Treća radionica "Decentralizacija Srbije i izazovi" u okviru projekta Demokratski do ustavne reforme održana je u petak, 14. oktobra 2016. u Beogradu

Treća po redu radionica pod nazivom "Decentralizacija Srbije i izazovi" u okviru projekta Demokratski do ustavne reforme, održana je u petak 14. oktobra 2016. godine, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj parlamenta i Fondacijom Fridrih Ebert. 

Na radionici su učestvovali stručnjaci iz oblasti ustavnog i upravnog prava, predstavnici nevladinih organizacija i javnog sektora. 

Tokom radionice razmatrana je jedna od ključnih tema za ustavnu reformu – decentralizacija Srbije i mogući izazovi tokom samog procesa. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA