• 24. novembar 2017.
  • |  Beograd

Тrening „Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije”

Otvoren trening „Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije” za predstavnike Radne grupe 17 NKEU za Poglavlje 2 i 19, NVO i sindikate

„Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije” – tema je današnjeg treninga koji organizujemo za predstavnike Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 2 i 19, NVO i sindikate. 

Sjajna atmosfera i drage kolege sa kojima inače sarađujemo u ovoj oblasti. Bojana Ružić iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromastva otvara trening i govori o značaju Direktiva EU i njihovoj povezanosti sa Poglavljem 19. (...)

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme sprovodi projekat „Dostojanstveno raditi u Srbiji – Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata“ koji za cilj ima doprinos promociji i primeni standarda dostojanstvenog rada u Srbiji. U sklopu ovog projekta obezbeđena je i podrška izgradnji kapaciteta naše Radne grupe kroz održavanje sastanaka i treninga. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA