• 9. januar 2018.
  • |  Beograd

DEMOKRATSKI DO USTAVNE REFORME

Civilno društvo se već više od godinu dana aktivno priprema za predstojeću izmenu Ustava Republike Srbije, raspravljajući o položaju pravosuđa, ali otvarajući i brojna druga pitanja koja treba da budu predmet ove izmene. 

Akcionim planom za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, Vlada Republike Srbije obavezala se da će do kraja 2017. izmeniti Ustav u delu koji se odnosi na pravosuđe. 

Kroz veliki broj konferencija, rasprava i akcija sprovedenih u želji da se što veći broj građana motiviše i podstakne za učešće u društvenoj raspravi o promeni Ustava, civilno društvo je pokazalo da je nezaobilazan akter u predstojećoj ustavnoj reformi, naročito ako se želi izbeći usvajanje ustavnih promena na način na koji je 2006. usvojen poslednji Ustav Republike Srbije. 

Smatrali smo neophodnim da naše napore i aktivnosti u ovoj oblasti zaokružimo okupljanjem svih relevantnih aktera – nevladinih organizacija, političkih stranaka, akademske zajednice, predstavnika Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije, kako bismo pokrenuli raspravu o svim aspektima ustavne reforme. 

DEMOKRATSKI DO USTAVNE REFORME

Konferencija DEMOKRATSKI DO USTAVNE REFORME održana je 31. oktobra 2017. godine, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, Fondacije za otvoreno društvo, Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava. 

Događaju je prisustvovalo 85 predstavnika civilnog društva (nevladine organizacije, strukovna udruženja, sindikati...), profesora univerziteta, narodnih poslanika, predstavnika Vlade Republike Srbije, političkih stranaka i medija. 

Demokratski do ustavne reforme: Promenama do trajnijeg Ustava

 

 

Pogledajte detaljniji izveštaj sa konferencije koji je objavljen u nedeljniku „Novi magazin“ 

 

Stavovi građana, intelektualne i političke elite o ustavnim promenama

Istraživanje „Stavovi građana i elite o ustavnim promenama“, koje je sprovela IPSOS Strategic Marketing za Fondaciju za otvoreno društvo možete pogledati na ovom linku  

 

Galerija fotografija sa konferencije:  

Galerija fotografija sa konferencije DEMOKRATSKI DO USTAVNE REFORME

Konferencija je tematski bila podeljena na tri panela: 

1. Ključne teme za promenu Ustava 

Panelisti:  

prof. dr Srđan Bogosavljević, IPSOS 

Predstavljanje rezultata istraživanja „Stavovi građana i elite o ustavnim promenama“  

dr Jadranka Jelinčić, Fondacija za otvoreno društvo 
prof. dr Aleksandar Molnar, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 

Moderator: Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju 
                    Ljubica Gojgić, novinar

2. Nezavisno sudstvo i promena Ustava 

Panelisti:  

prof. dr Irena Pejić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu 
Miodrag Majić, Centar za pravosudna istraživanja 
Snežana Bjelogrlić, Društvo sudija 
prof. dr Dejan Milenković, Fakultet političkih nauka 
prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu 

Moderator: prof. dr Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava

3. Tužilaštvo i promena Ustava 

Panelisti:  

Goran Ilić, Udruženje tužilaca 
Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava 

Moderator: dr Jadranka Jelinčić, Fondacija za otvoreno društvo 

Tokom ova tri panela, nakon izlaganja panelista, u diskusiji je učestvovalo preko 45 učesnika. 

DEMOKRATSKI DO USTAVNE REFORME

DEMOKRATSKI DO USTAVNE REFORME

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA