• 6. februar 2018.
  • |  Beograd

Saopštenje povodom objavljivanja evropske strategije proširenja

Fondacija Centar za demokratiju pozdravlja današnje objavljivanje evropske strategije proširenja koja potvđuje evropsku perspektivu zemljama Zapadnog Balkana. 

Fondacija podržava nameru EU da insistira na sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i slobode medija što je u najvećem interesu građana Srbije i svih drugih ljudi u regionu. 

Među šest glavnih inicijativa koje imaju za cilj da pomognu proces pristupanja, Fondacija ističe važnost iskazane podrške za društveno ekonomski razvoj. Osnažena socijalna dimenzija ogledaće se u efikasnim politikama zapošljavanja i socijalnoj politici, kroz povećanu podršku za obrazovanje i zdravstvo

Centar za demokratiju nastaviće da, zajedno sa partnerima iz civilnog društva i drugih sektora, doprinosi kreiranju i praćenju sprovođenja reformi u ovim oblastima. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA