• 1. maj 2018.

Srećan Prvi maj!

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja u 2018. godini aktivno da doprinosi poboljšanju uslova za dostojanstven rad svih radnika u Srbiji.

Svim građanima i građankama u Srbiji čestitamo Prvi maj, praznik rada! Na ovaj dan, želimo da podsetimo na izuzetno teške uslove i nesigurnost radnika i zaposlenih i Srbiji.

Poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, za Poglavlje 19, između ostalog navodi da je Srbija "umereno pripremljena" u oblasti socijalne politike i zapošljavanja. 

Izazovi koji se odnose na uključivanje dugoročno nezaposlenih i osoba koje su proglašene za tehnološki višak, kao i mladih na tržište rada, i dalje postoje. Pristup tržištu rada posebno je otežan za Rome, žene, osobe sa invaliditetom i mlade, naročito sa srednjom školom. 

U oblasti socijalne inkluzije i zaštite, prema podacima za 2016. godinu, 7.3% populacije je živelo u apsolutnom siromaštvu. Oko pola miliona građana nije imalo sredstva za osnovne životne potrebe. Stopa rizika od siromaštva je 25.5%, što je oko 1.8 miliona ljudi. 

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja u 2018. godini aktivno da doprinosi poboljšanju uslova za dostojanstven rad svih radnika u Srbiji. 

U okviru projekta "Radna prava su naša prava" u saradnji sa Olof Palme Centrom, nastavljamo sa temama koje smo pokrenuli i kojima smo se bavili u periodu koji je za nama (statistika i dostojanstven rad - manipulacija statističkim podacima o broju zaposlenih i nezaposlenih; profil radnika koji rade preko agencija za zapošljavanje i njihova lična iskustva; položaj žena na tržištu rada - mogućnosti zapošljavanja i adekvatnosti zarada iz ugla rodne (ne)jednakosti na tržištu rada Srbije; socijalna dimenzija u Evropskom semestru – uticaj na programiranje Ekonomskog programa reformi u Srbiji i mnoge druge), aktivirali smo javnost i civilni sektor u nameri da koncept dostojanstvenog rada zauzme zasluženo mesto na listi prioriteta u procesu reformi.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA