• 21. maj 2018.
  • |  Beograd, Novi Sad, Niš...

PRAVDA IZNAD POLITIKE

Krenula kampanja Pravda iznad politike – hoćemo veće garancije nezavisnosti sudstva u Ustavu!

Fondacija Centar za demokratiju i Beogradski centar za ljudska prava uz podršku Fondacije za otvoreno društvo započeli su kampanju u okviru projekta koji ima za cilj informisanje građana o značaju ustavnih reformi i podsticanje javnog dijaloga o potrebi i razlozima za promenu Ustava. 

U januaru 2018. godine Ministarstvo pravde objavilo je Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije kojim se u velikoj meri ograničava nezavisnost sudstva. 

Nezavisnost sudstva važna je za sve građane jer pred sudom građani moraju imati jednake šanse da ostvare svoja prava, samo nezavisan sudija može da prepozna pravdu, politika i političari ne smeju da utiču na sudske procese i sudske odluke, a nezavisno sudstvo važno je i za ekonomski razvoj. 

Ova kampanja predstavlja još jednu od akcija civilnog društva u borbi za nezavisno pravosuđe. 

Krenula je outdoor kampanja Pravda iznad politike  Krenula je outdoor kampanja Pravda iznad politike

Pogledajte kompletnu foto galeriju: 

Pravda iznad politike! Outdoor kampanja u Beogradu, Nišu, Novom Sadu 

Video

Dragoljub Mićunović, narodni poslanik

Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju

Vesna Marjanović, narodna poslanica

Emilija Orestijević, CESID

Miroslav Hadžić, BCBP

Milan Antonijević, YUCOM

Violeta Beširević, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Gordana Čomić, narodna poslanica

Miloš Đajić, Centar modernih veština

Jelena Jerinić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union

Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava

Aleksandar Molnar, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Tara Tepavac, Evropski pokret u Srbiji

Mario Reljanović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union

Pavle Dimitrijević, CRTA

Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije

Omer Hadžiomerović, potpredsednik Društva sudija Srbije

Gordana Vidojković, član UO Društva sudija Srbije

Teodora Zahirović, Građanske inicijative

Milica Antić, Građanske inicijative

Ksenija Nikić, Građanske inicijative

Bojana Selaković, Građanske inicijative

Dušan Pokuševski, Beogradski centar za ljudska prava

Maja Stojanović, Građanske inicijative

NAJAVA DOGAĐAJA