• 23. maj 2018.
  • |  Beograd

Saopštenje povodom napada na izvršnog direktora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku

Najoštrije osuđujemo napad i obijanje stana izvršnog direktora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ovo je korak unazad u odnosu na konstataciju iz poslednjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u kome se navodi da "nije postignut napredak u uspostavljanju povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva". 

Mora se sprečiti da se od nepovoljnog, stvara opasno okruženje. Ovaj čin nije samo napad na pojedinca i jednu organizaciju civilnog društva, već je napad na slobodno delovanje svih nas. Izražavamo stoga solidarnost sa kolegama i zahtevamo hitno postupanje nadležnih organa.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA