• 22. novembar 2018.

Radionica Socijalni partneri i socio-ekonomske reforme

Ovaj događaj je deo naših redovnih aktivnosti u okviru projekta Radna prava su naša prava koji je podržan od strane Međunarodnog centra Olof Palme. 

NAJAVA DOGAĐAJA