• 12. decembar 2018.

Konferencija OCD i sindikati protiv prekarnog rada

Ovaj događaj je deo naših redovnih aktivnosti u okviru projekta Radna prava su naša prava koji je podržan od strane Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA