• 23. novembar 2018.
  • |  Sarajevo

Okrugli sto Bezbednost i zdravlje na radu u Bosni i Hercegovini

U petak, 23. novembra 2018. godine u Sarajevu će biti održan četvrti okrugli sto na temu Bezbednost i zdravlje na radu u Bosni i Hercegovini

Na ovom skupu predstavnici organizacija civilnog društva, poslodavaca, inspekcije rada predstaviće stanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Bosni i Hercegovini i razmeniće informace sa predstavnicima nevladinih organizacija iz regiona.

Okrugli sto je aktivnost u okviru regionalnog projekta Bezbednost i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu, koji Fondacija Centar za demokratiju realizuje sa partnerima iz regiona uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA