• 12. decembar 2018.
  • |  Beograd

Konferencija „Radna prava su naša prava“

U sredu, 12. decembra 2018. godine Fondacija Centar za demokratiju je uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme održala konferenciju pod nazivom „Radna prava su naša prava“

Uvodna izlaganja dali su Nataša Vučković, generalni sekretar Fondacije Centar za demokratiju, Nj.E. Jan Lundin, ambasador Kraljevine Švedske, Danilo Milić, nacionalni koordinator Međunarodnog centra Olof Palme i Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Nataša Vučković je iskazala zadovoljstvo što ispred Fondacije Centar za demokratiju ima priliku da pozdravi sve prisutne i da predstavi neke od veoma bitnih podataka za tržište rada, a posebno za mlade na tržištu. Nataša je izjavila da mladi osećaju veliki nedostatak perspektive u Srbiji, da je veoma mali broj mladih angažovan u sindikatima i da u državi i dalje vlada stranačko zapošljavanje, što potvrđuje istraživanje „Mladi i dostojanstven rad“

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Nj.E. Jan Lundin je pozdravio skup i izjavio da su teme poput prekarnog rada i položaja ranjivih grupa na tržištu rada, a koje su u fokusu konferencije, dobra osnova za kvalitetnu diskusiju. Ambasador Lundin je ukazao i na izazove koje donosi globalizacija, digitalna revolucija i demografske promene i na značaj Evropskog stuba socijalnih prava. Danilo Milić je ispred Međunarodnog centra Olof Palme zahvalio Fondaciji Centar za demokratiju što se već deset godina bavi zaštitom radnih prava i iskazao svoje zadovoljstvo što u poslednje vreme sve već broj nevladinih organizacija prepoznaje važnost ove tematike, što zapravo predstavlja posledicu stanja radnih prava u Srbiji i potrebu za njihovim unapređivanjem. Brankica Janković zaključila je da je ključno unapređenje mogućnosti žena i muškaraca, a pogotovo onih iz osetljivih grupa i ukazala na to da su uslovi veoma teški – nesloboda, nejednakost i sve češće kršenje ljudskih prava. 

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Nakon uvodnih izlaganja, Jovana Pantović iz Centra za demokratiju je predstavila Platformu protiv jeftinog rada, koja predstavlja inicijativu u borbi protiv loših investicija koje izrabljuju radnike i pozvala sve prisutne da je potpišu i podrže na taj način.


Budite jedan od potpisnika PLATFORME PROTIV JEFTINOG RADA!
 


Prva panel diskusija bavila se trendovima i rezultatima u oblasti radnih prava. Ivan Sekulović, savetnik za javne politike u Fondaciji Centar za demokratiju, predstavio je godišnji izveštaj FCD o stanju radnih prava u Srbiji za 2018. godinu. Ivan je objasnio kako su radna i socijalna prava međusobno povezana, kako predlozi zakona moraju ići istovremeno, jer jedan zakon uvek snosi posledice po neki drugi. Potom su Čedanka Andrić, UGS Nezavisnost, Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika i Nataša Nikolić, Beogradski centar za ljudska prava, svaka iz svog ugla, predstavile prava radnika. 

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Drugi panel bio je posvećen položaju prekarnih radnika i diskusiji o izazovima sa kojima se freelanceri danas suočavaju. Pokrenuto je zanimljivo pitanje – ukoliko mladi na digitalnim platformama nisu formalno zaposleni, kako će se očuvati princip intergeneracijske solidarnosti na osnovu kog funkcioniše penzioni sistem u Srbiji. Mario Reljanović, vanredni profesor na Institutu za uporedno pravo, ukazao je na probleme u radnom zakonodavstvu u Srbiji uz navođenje nekoliko primera iz prakse, a potom su Nataša Jovanović Ajzenhamer, Filozofski fakultet u Beogradu, Zoran Stojiljković, UGS Nezavisnost i Marija Jakovljević iz Mašine prezentovali istorijski razvoj prekarijata i prekarijat danas. 

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Na trećem panelu diskutovalo se o položaju osetljivih grupa na tržištu rada. Dragana Jovanović Arijas, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju, Vlade Satarić, Amity i Vladimir Simović, Centar za politike emancipacije, zaključili su da postoji veoma veliki broj pojedinaca koji se nalaze na društvenoj margini, da je njihov položaj na tržištu rada veoma zabrinjavajući, kao i da je ono što plaši najveći broj pripadnika osetljivih grupa nesigurnost. 

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Konferencija „Radna prava su naša prava“

Fondacija Centar za demokratiju

Pogledajte galeriju fotografija sa konferencije „Radna prava su naša prava“​

NAJAVA DOGAĐAJA