Platforma protiv jeftinog rada

Fondacija Centar za demokratiju pokrenula je PLATFORMU PROTIV JEFTINOG RADA.

Platformu pokrećemo kao instrument borbe za pristojne zarade koje su ključni element dostojanstvenog rada, ukazujući na značaj pravičnih zarada, kako za dobrobit pojedinca, tako i društva u celini. Uspostavljanjem Platforme želimo da skrenemo pažnju javnosti i donosilaca odluka na pogubne posledice jeftinog rada na društvo, zaposlene i njihove porodice. 

Platforma ima za cilj utvrđivanje tačnog stanja i smanjenje pojave jeftinog rada, u skladu sa međunarodnopravnim standardima i obavezama koje je preuzela Republika Srbija, zajedničkim delovanjem i usklađenim nastupom sindikata, udruženja građana, medija i pojedinaca, kao i privrednih subjekata. Neophodno je povećati efikasnost zaštite prava radnika i svih radno angažovanih lica.

Platforma ima za cilj i podizanje svesti u društvu o razmerama jeftinog rada i njegovom razarajućem uticaju na kvalitet života, kao i jačanje saradnje između organizacija civilnog društva kroz zajedničko delovanje u borbi protiv jeftinog rada i zalaganje za pravične naknade za rad koje obezbeđuju dostojanstven život.

Platformu možete potpisati na sledećem linku: 

https://www.peticije24.com/platforma_protiv_jeftinog_rada 

NAJAVA DOGAĐAJA