• 20. februar 2019.

Socijalna pravda u Srbiji danas

Povodom Svetskog dana socijalne pravde

Dan socijalne pravde je dan kad našu poruku solidarnosti šaljemo ugroženim pojedincima i grupama, dan kad države podsećamo na obavezu da budu u službi društva i dobrobiti svih građana, dan kad i biznis podsećamo na obavezu poštovanja ljudskih prava. 

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Srbija je zemlja sa najvećim ekonomskim nejednakostima u Evropi, mereno prema prihodima, i zemlja u kojoj više od petine zaposlenih ima niske zarade. Procenjuje se da 50.000 zaposlenih ne prima zaradu, a preko dve trećine prima zaradu sa zakašnjenjem. Dve trećine zaposlenih prima zaradu koja je manja od prosečne, a 350.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu. Polovina zaposlenih ne može sebi priuštiti minimalnu potrošačku korpu, a 86% zaposlenih nema dovoljno za prosečnu potrošačku korpu. 

Nemogućnost nezaposlenih da rade, a onima koji rade da budu pristojno plaćeni za svoj rad dovela je do toga da preko 2,7 miliona stanovnika živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a u apsolutnom siromaštvu pola miliona. Statistička definicija siromaštva i socijalne isključenosti ne opisuje dovoljno dobro razmere ugroženosti stanovništva: prema subjektivnoj proceni mogućnosti da njihovo domaćinstvo sastavi kraj sa krajem, u siromaštvu živi dve trećine domaćinstava u Srbiji. Vlada Srbije nekritički objavljuje vesti o iskorenjivanju ekstremnog siromaštva u Srbiji iako ekstremno siromaštvo nije već decenijama relevantna kategorija za Srbiju.

Socijalna pravda je vrednost koja mora biti utkana u sve razvojne programe. Iskorenjivanje siromaštva, rodna ravnopravnost, jednak pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, socijalna podrška ugroženim pojedincima i društvenim grupama, dostojanstven rad, održivi razvoj koji vodi računa o očuvanju prirodnih resursa – zahtevi su koji moraju biti postavljeni kao prioriteti u koncipiranju razvoja društva danas. Tim zahtevima suprotstavljamo se nekontrolisanim posledicama neoliberalnog koncepta ekonomskog razvoja koji ima devastirajuće socijalne efekte, ozbiljno ugrožavajući socijalnu koheziju, društvenu solidarnost i socijalnu odgovornost države. 

Centar za demokratiju nastavlja da se bori za pravedno i solidarno društvo i svojim programima doprinosi promociji i zaštiti socijalnih prava i povećanju građanske participacije.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA