• 27. maj 2019.
  • |  Beograd

Sastanak RG 17 NKEU o Nacrtu Strategije socijalne zaštite

Sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o EU (RG 17 NKEU) povodom Nacrta Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period od 2019. do 2025. godine, održan je 27. maja 2019. godine u Beogradu.

U ime koordinatora RG, Fondacije Centar za demokratiju, Ivan Sekulović je predstavio glavne komentare na Nacrt, koji se tiču proceduralnih i suštinskih aspekata. Kako je naglasio, glavna zamerka na tekst Nacrta jeste to što se ne predviđa povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu u republičkom budžetu, uprkos izrazito visokim stopama siromaštva i ekonomske nejednakosti, kao i kritikama koje već godinama unazad Vladi Republike Srbije upućuju Evropska unija, Savet Evrope i Ujedinjene nacije u pogledu neadekvatnosti socijalnih davanja.

Pored toga, predlagač je propustio da metodološki ispravno izvrši analizu efekata na društvo, kao i analizu finansijskih efekata, što je obaveza prema Zakonu o planskom sistemu Republike Srbije. 

Sastanak RG 17 NKEU o Nacrtu Strategije socijalne zaštite

Učesnici sastanka su u diskusiji izneli i druga zapažanja koja ukazuju na to da Nacrt strategije ne odgovara na nezadovoljene potrebe i prava korisnika sistema socijalne zaštite i ugroženih grupa, da nije bio predmet socijalnog dijaloga sa reprezentativnim sindikatima, kao i to da ne uvažava i ne teži da unapredi težak položaj zaposlenih u sistemima socijalne i zdravstvene zaštite.

Na sastanku je postignut dogovor da se uputi inicijativa predlagaču i drugim nadležnim institucijama, kao i Delegaciji Evropske unije, da se navedeni propusti u pripremi Nacrta strategije otklone, kao i da se o unapređenom tekstu Nacrta održe nove konsultacije na sastanku RG 17 NKEU sa predstavnicima predlagača i relevantnih međunarodnih institucija. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA