• 21. juni 2019.

Nacrt strategije socijalne zaštite neće poboljšati položaj socijalno najugroženijih

Deset organizacija civilnog društva i dva sindikata izrazila su zabrinutost zbog teksta Nacrta strategije socijalne zaštite, koji je predložen od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Umesto da stavi akcenat na garantovanje socijalnih prava i pravičnosti, Ministarstvo se više bavilo analizom finansijskih efekata i održivošću sistema socijalne zaštite. Ipak, najveći problem predstavlja ocena koja je iznesena u Nacrtu strategije prema kojoj nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije radi zadovoljavanja potreba stanovništva u sistemu socijalne zaštite.

Potrebe stanovništva nisu zadovoljene, što potvrđuju i najnovije ocene Evropske komisije, te smatramo da je ovakav Nacrt strategije neprihvatljiv.

Najnoviji izveštaj Evropske komisije o Srbiji ocenio je da je pola miliona stanovnika u apsolutnom siromaštvu, a da je 1, 8 miliona građana u riziku od siromaštva. Nejednakost u prihodima je najveća u Evropi, a obuhvat i adekvatnost novčanih davanja nisu dovoljni za zadovoljenje osnovnih potreba.

Pored toga, ne postoji strateški pristup javnih politika za podizanje značajnog broja ljudi iznad granice siromaštva, dok je potrošnja za novčanu socijalnu pomoć svega 0,35% BDP-a.

Izveštaj o primeni Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja Evropskoj uniji (2016-2017.) koji je pripremljen u aprilu 2019. a usvojen na sednici Vlade Republike Srbije u maju 2019. godine, pokazao je da od usvajanja ovog dokumenta 2016. godine nije sprovedena gotovo nijedna predviđena reformska mera u oblasti socijalnog uključivanja i socijalne zaštite, a Vlada Republike Srbije još uvek nije usvojila Akcioni plan koji je uslov za otvaranje pregovora u okviru ovog poglavlja u kojem značajno mesto u pogledu očekivanih reformi zauzima usvajanje nove Strategije socijalne zaštite.

Zbog toga smo se odlučili da pošaljemo dopis Zoranu Đorđeviću, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije; Tanji Miščević, šefici Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, Bojani Tošić, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, Žarku Stepanoviću, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Nj.E. Semu Fabriciju, ambasadoru i šefu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Pokretači i potpisnici inicijative:

 • Fondacija Centar za demokratiju
 • Trag fondacija
 • A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 • Autonomni ženski centar
 • Evropski pokret u Srbiji
 • UGS Nezavisnost
 • Sindikat lekara i farmaceuta Srbije
 • Udruženja „Prevent“
 • Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja Atina NVO Praxis
 • ...IZ KRUGA - VOJVODINA, Novi Sad
 • 4. Mini Jugoslavija, Subotica
 • Akademija ženskog liderstva
 • Asocijacija DUGA
 • Asocijacija za borbu protiv side - JAZAS
 • ASTRA Antitrafiking akcija
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Beogradski fond za političku izuzetnost
 • CEKOM - Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju, Zrenjanin
 • CEKOR - Centar za ekologiju i održivi razvoj, Subotica
 • Centar Duga, Novi Sad
 • Centar lokalne demokratije - LDA Subotica
 • Centar modernih veština
 • Centar za devojke, Niš
 • Centar za Integraciju Mladih
 • Centar za istraživanje javnih politika
 • Centar za istraživanje u politici Argument
 • Centar za kriznu politiku i reagovanje
 • Centar za podrsku ženama, Kikinda
 • Centar za podršku organizacijama, Tuzla
 • Centar za politike emancipacije
 • Centar za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak“, Vrdnik
 • Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
 • Centar za slobodne izbore i demokratiju - CeSID
 • Centar za unapređenje društva
 • CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
 • Dijalog
 • Dom kulture Izvor, Valjevo
 • Dom omladine, Bor
 • Društvo sudija Srbije
 • Društvo za razvoj kreativnosti, Aleksinac
 • Ekološki pokret, Kosjerić
 • Fond za humanitarno pravo
 • Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
 • Forum civilne akcije FORCA Požega
 • Građanska alijansa za socijalnu inkluziju GASI Požega
 • Grupa za decu i mlade „Indigo“
 • Humanitarna organizacija Duga, Novi Sad
 • Impuls, Tutin
 • Inicijativa za Požegu
 • Inicijativa za razvoj i saradnju
 • Iz Kruga - Beograd
 • Jednake mogućnosti, Beograd
 • Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS
 • Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
 • Koncept Ekologija Energija Ekonomija Subotica
 • Kreativno edukatvini centar KEC - Beograd
 • Kulturni Centar DamaD, Novi Pazar
 • LiceUlice
 • Liga socijaldemokrata Vojvodine
 • Link plus, Beograd
 • Međunarodna Mreža Pomoći I.A.N. International Aid Network
 • Neformalna grupa Reci ne i produži život
 • Nezavisno udruženje novinara Srbije
 • OAZA SIGURNOSTI
 • Odbor za ljudska prava, Vranje
 • Omladinski centar CK13 Novi Sad
 • PIN (Psychosocial Innovation Network)
 • Radnik.rs
 • Romski centar za žene i decu Daje
 • ROZA Udruženje za radna prava žena
 • SAN EKO
 • SOS TELEFON za žene i decu žrtve nasilja, Beograd
 • SOS Vlasotince
 • SOS ženski centar 5
 • Super žene, Tešica
 • Udruženje građanki FemPlatz
 • Udruženje Roma „Danica“, Pančevo
 • Udruženje za pomoć raseljenima sa KiM Sveti Spas - Beograd
 • Udruženje građana Aurora
 • Udruženje građana EGAL
 • Udruženje građana Romani cikna
 • Udruženje građana RROMA ROTA
 • Udruženje Optimist, Bosilegrad
 • Udruženje Roma, Novi Bečej
 • Udruženje Romkinja Osvit
 • Udruženje za podršku ljudima sa neurozom „Herc“
 • Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju Naša kuća
 • Udruženje žena Femina, Smederevska Palanka
 • Udruženje žena Peščanik, Kruševac
 • Zrenjaninski socijalni forum
 • Žene za mir, Leskovac
 • Ženski centar Milica, Vrnjačka Banja
 • Ženski centar Užice

NAJAVA DOGAĐAJA