• 5. juli 2019.

Fondacija Centar za demokratiju podržava princip dobrog upravljanja i učešće građana na lokalnom nivou

Fondacija Centar za demokratiju zvanično je postala član ALDA (The European Association for Local Democracy) – evropske mreže sa sedištem u Strazburu, nastale 1999. godine na inicijativu Saveta Evrope. Sa preko 300 članica iz 40 zemalja, ALDA podstiče aktivno učešće građana u političkom životu lokalnih zajednica, saradnju civilnog društva sa lokalnim organima vlasti, promoviše toleranciju, prekograničnu saradnju i princip dobrog upravljanja.

Saradnju sa ALDA mrežom započeli smo kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“, regionalni projekat koji sprovodi 14 partnerskih organizacija, među kojima je ALDA i više agencija lokalne demokratije- članice ALDA. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA