• 9. oktobar 2019.
  • |  Priština

Otvorene prijave za tematski forum „Mladi u regionu: ka strateškim odgovorima za suočavanje sa demografskim izazovima i kretanjima na tržištu rada“

Tematski forum „Mladi u regionu: ka strateškim odgovorima za suočavanje sa demografskim izazovima i kretanjima na tržištu rada“ se održava u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu u ponedeljak, 7. novembra 2019. u Prištini.

Forum će okupiti više od 50 učesnika/ca iz omladinskih organizacija na Zapadnom Balkanu koje su usmerene na povezivanje mladih iz regiona i edukaciju iz oblasti vladavine prava, strukturiranog dijaloga, dobre vladavine, osnovnih prava, zapošljavanja i socijalne kohezije. Cilj foruma je da okupi mlade, aktiviste i omladinske organizacije radi razmene iskustava iz svog rada i uspostavlljanja kontakata.

Jedan od ciljeva foruma je uspostavljanje omladinske mreže koja će povezivati mlade studente i aktiviste osposobljene za praćenje reformi u procesu evropskih integracija u državama uključenim u projekat Mladi Balkana za Evropu (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo* i Turska).

Ukoliko ste zainteresovani, ovde je LINK za prijavu.

Poslednji dan za prijavu je 21. oktobar 2019.

Za učesnike/ce pokriveni su troškovi prevoza, smeštaja i hrane. Samo izabrani kandidati/kinje će biti kontaktirani/e.  

 

NAJAVA DOGAĐAJA