• 9. novembar 2019.

Slavimo 25 godina rada FCD sa mladima

Slavimo 25 godina rada sa mladima kroz naše projekte obrazovanja za demokratiju.

Od škole Politeia do našeg najnovijeg regionalnog projekta Regional Youth Compact for Europe, Centar za demokratiju želi da dugoročno doprinese razvoju demokratskih potencijala mladih generacija koje su nosilac demokratskih promena, društvenih reformi i našeg povezivanja sa svetom. 

25 GODINA FONDACIJE CENTAR ZA DEMOKRATIJU

Radimo jer verujemo da su promene moguće, da iskustvo znači temelj, da mladost znači putokaz, da razvoj znači život

NAJAVA DOGAĐAJA