• 11. novembar 2019.

Razvoj FCD u skladu sa novim izazovima i potrebama društva

Fondacija Centar za demokratiju razvijala se u skladu sa novim izazovima i potrebama društva.

Naše aktivnosti grupisane su u tri glavne programske celine.

Prvo, strateška platforma za javni dijalog, zatim reforma institucija i praćenje pristupnih pregovora u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u okviru Nacionalnog konventa za EU (NKEU) i treća celina koja podrazumeva borbu za dostojanstven rad i zaštitu ekonomskih, socijalnih i radnih prava. 

25 GODINA FONDACIJE CENTAR ZA DEMOKRATIJU

Radimo jer verujemo da su promene moguće, da iskustvo znači temelj, da mladost znači putokaz, da razvoj znači život

NAJAVA DOGAĐAJA