• 25. novembar 2019.

Poruka Dragoljuba Mićunovića povodom 25 godina Fondacije Centar za demokratiju

Četvrt veka branili smo demokratiju. Hoćemo li je odbraniti? Nadamo se! Jer verujemo da demokratija ima mnogo više prijatelja nego što se njeni neprijatelji nadaju

„Pre 25 godina osnovali smo Fondaciju Centar za demokratiju, sa ciljem da širimo krug prijatelja demokratije koji će promovisati njene vrednosti i kao građani braniti ih.

Verovali smo da bez dobrih građana, nema dobre države.

Nema ni jednog društvenog pitanja koje nismo podvrgli debati u ovih 25 godina. Od socijalnih, kulturnih, ekonomskih, obrazovnih, zdravstvenih, pravnih, ekoloških. Nema ni jednog društvenog problema o kojem nismo debatovali, o medijskim slobodama, pravnom poretku, nezavisnom sudstvu, parlamentarnoj tiraniji, nasilju nad ženama i u školama, o bezakonju i aroganciji vlasti, o pravima manjina i diskriminaciji, o korupciji, o siromaštvu i socijalnoj pravdi.

Organizovali smo preko 106 javnih debata u kojima je učestvovalo više od 2.500 najistaknutijih stručnjaka iz datih oblasti.

Više od 1.500 studenata pohađalo je naše škole demokratije, Politeiu i Perikles.

Organizovali smo brojne međunarodne konferencije poput prve o demokratskim procesima i etničkim odnosima u Jugoslaviji. Publikovali smo veliki broj rezultata naših istraživanja društva, izdali Svetsku enciklopediju mira, Zbornik o crkvi, državi i društvu i niz drugih. Pokrenuli smo časopis ’Dijalog’. Četvrt veka branili smo demokratiju. Hoćemo li je odbraniti? Nadamo se! Jer verujemo da demokratija ima mnogo više prijatelja, nego što se njeni neprijatelji nadaju.“

Dragoljub Mićunović, predsednik Upravnog odbora Fondacije Centar za demokratiju povodom 25 godina FCD

25 godina Fondacije Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA