• 21. januar 2020.

Osuda intenziviranja napada na nezavisnost pravosuđa

Fondacija Centar za demokratiju najoštrije osuđuje učestale javne istupe pojedinih državnih zvaničnika i medijske natpise kojima se komentariše postupanje javnog tužilaštva i sudova u nepravosnažnim krivičnim postupcima, kao i napade na pojedine sudije.

Fondacija Centar za demokratiju se zalaže za odgovorne instituticije koje deluju u demokratski uređenom sistemu podele vlasti, koji uključuje pre svega parlamentarnu kontrolu nad vladom i nezavisno sudstvo. Smatramo da je podrivanje nezavisnosti pravosuđa nedopustivo, jer ruši ionako slabo poverenje građana u institucije, a zastrašuje sudije i tužioce.

Podsećamo da je Evropska komisija nedavno ukazala da je promena ustava, usmerena na jačanje nezavisnosti pravosuđa, u zastoju, kao i da je potrebno da se što pre nastavi ovaj proces na transparentan i inkluzivan način. Dosadašnji odnos države prema pravosuđu pokazan je i prilikom procesa izrade i javne rasprave o ustavnim amandmanima, kada je mišljenje stručne javnosti marginalizovano i obezvređeno.

Fondacija Centar za demokratiju će u svom radu, i kroz učešće u radnoj grupi za poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU, nastaviti da pruža podršku sudijama koje se bore za dostojanstvo profesije i jako i nezavisno sudstvo. I ovom prilikom zahtevamo od državnih zvaničnika obezbeđivanje odgovarajućih uslova za nesmetano obavljanje sudijske i tužilačke profesije.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA