• 11. mart 2020.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Fondacija Centar za demokratiju za potrebe projekta Regional Youth Compact for Europe (RYCE), raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda.

Predmet poziva su usluge smeštaja, obroka, osveženja, nadoknada putnih troškova i iznajmljivanje sala za rad, oprema i prevodilačke usluge.

Za više informacija pogledajte tekst u prilogu.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA