• 12. mart 2020.

Odlaganje godišnje RYCE konferencije u Novom Sadu

U skladu sa merama koje su doneli nadležni organi Republike Srbije povodom suzbijanja Korona virusa, Fondacija Centar za demokratiju obaveštava javnost da se, nažalost, odlaže Godišnja konferencija u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe), čije je održavanje bilo predviđeno za 18. i 19. mart 2020. godine u Novom Sadu. Odlažu se i svi ostali događaji planirani u okviru projekta za isti vremenski period u Novom Sadu: Regionalni forum tematskih mreža, i sastanak RYCE projektnog menadžment tima.

Fondacija Centar za demokratiju će pažljivo pratiti dalje mere nadležnih organa i razvoj situacije povodom Korona virusa i na vreme će obavestiti javnost o novim datumima održavanja Godišnje konferencije i ostalih događaja u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu.

„Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera iz regiona. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

Fondacija Centar za demokratiju

Za sve dodatne informacije obratite se: Aleksandri Marković Trajkovski

Telefon: 011 3627 780 ili 3627 790; e-mail: aleksandra@centaronline.org

NAJAVA DOGAĐAJA