• 28. mart 2020.

Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji

Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji“ pokrenut je u januaru 2020. godine formiranjem projektnog tima koji čine eksperti Fondacije Centar za demokratiju i Fondacije Ana i Vlade Divac.

Imajući u vidu da je jedan od ciljeva projekta pružanje pomoći lokalnim samoupravama pri usklađivanju lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost, na nivou tima odabrano je 9 opština, u tri okruga (Južnobački, Zlatiborski i Pčinjski) u kojima će se projekat realizovati. Projektni tim nije imao poteškoća u uspostavljanju kontakta sa odabranim opštinama, te je odmah otpočeta i organizacija sastanaka projektnog tima – istraživača i predstavnika opština. Tokom februara, održana su dva sastanka, i to u opštinama Bečej i Sremski Karlovci, nakon čega je uvedeno vanredno stanje i sve ostale aktivnosti stavljene na „pauzu“. Imajući u vidu novonastale okolnosti i potrebu za prilagođavanjem datoj situaciji, ostali sastanci održani su putem telefona.

Projektni tim naišao je na otvorena vrata u svim opštinama i spremnost za saradnju iako je u većini opština vanredno stanje donelo nove obaveze i nove zadatke za svoje zaposlene. Uz ljubaznost zaposlenih u opštinama i njihovo lično angažovanje, prikupljeni su potrebni dokumenti i otpočeta je priprema analiza i smernica za izradu lokalnih akcionih planova u izabranim opštinama. Iskustva zaposlenih u opštinama u realizaciji lokalnih akcionih planova biće prikupljena putem online upitnika i telefonskih intervjua.

Iako su okolnosti izmenjene u odnosu na početak realizacije projekta, pronalaze se novi načini i rešenja da se prevaziđu novi izazovi. U naredna tri meseca planirana je priprema analiza, smernica i preporuka za izradu lokalnih akcionih planova, kao i priprema materijala i kurikuluma za treninge sa predstavnicima opština i lokalnih organizacija civilnog društva.

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S. – BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

 


 

 

NAJAVA DOGAĐAJA