Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji

Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Norveške, novi je projekat koji će u 2020. godini sprovesti Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija Ana i Vlade Divac.

Prema izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu, najveći broj pritužbi Povereniku za zaštitu ravnopravnosti odnosio se na rodnu diskriminaciju, a na drugom mestu po broju pritužbi su one koje se odnose na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja i njih su u periodu od 2014. do 2018. godine uglavnom podnosile žene (57,3%).

Razlozi zbog kojih žene najčešće navode rodnu komponentu kao osnovu diskrimincije u zapošljavanju su: postavljanje na niže radne pozicije, otkaz ugovora o radu nakon povratka sa porodiljskog odsustva ili odsustvo s posla zbog brige o deci, kao i godine starosti.

Ciljevi projekta su:

  • Povećanje svesti i znanja o Poglavlju 23 (Pravosuđe i osnovna prava) sa posebnim akcentom na prava žena i njihovu diskriminaciju, kada je u pitanju rad i zapošljavanje, kao i proces daljeg usklađivanja sa pravnim tekovinama EU.
  • Pomoć lokalnim samoupravama pri usklađivanju lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost.
  • Pomoć poslodavcima i predstavljanje afirmativnih mera u vezi sa zapošljavanjem i poboljšanjem položaja žena na tržištu rada u Srbiji.

Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti“ usmeren je na tri regiona u Srbiji: Zlatibor, Pčinja i Bačka, a 9 odabranih opština u ovim regionima: Užice, Arilje, Požega, Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Novi Sad, Sremski Karlovci i Bečej.

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S. – BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.


 

 

NAJAVA DOGAĐAJA