• 31. mart 2020.

FCD - timski rad „na daljinu“

Fondacija Centar za demokratiju od 16. marta radi „na daljinu“. I pored svih ranijih nastojanja da pratimo online platforme za timski rad, kao i većina drugih organizacija i pojedinaca, i dalje se suočavamo sa brojnim izazovima: moramo brzo da ažuriramo softvere na našim kompjuterima, povećamo protok kućnog interneta, instaliramo nove softvere i stičemo novo iskustvo – timskog rada na daljinu.

Naš rad u ovom trenutku posvećen je analizi i traženju rešenja za brojne probleme koje su epidemija i vanredno stanje izoštrile i stavile pred naše građane, preduzeća, sindikate, nevladine organizacije, lokalnu samoupravu, sisteme zdravstvene i socijalne zaštite: otkazi, urušavanje radnih prava, smanjivanje zarada, gubitak posla mnogih koji su radili „na crno“ i time ostali bez prihoda, problemi zaštite bezbednosti i zdravlja na radu, porast broja ljudi bez prihoda i socijalne zaštite, implikacije epidemije na žene, posebno u oblasti zdravstva i delatnostima trgovine i proizvodnje, izazov socijalnog distanciranja za pojedine društvene grupe, pre svega za starije i hronične bolesnike, prekid brojnih programa podrške za osobe sa invaliditetom i za osobe sa mentalnim poteškoćama – goruća su pitanja. Kroz sistem brzih reakcija, zajedno sa našim saradnicima i partnerima, reagujemo na povrede prava, pozivamo na društvenu i međugeneracijsku solidarnost. U našim analizama dajemo preporuke za rešavanje konkretnih problema. Radimo na organizaciji pravne podrške kroz ranije uspostavljeni portal www.crnonabelo.com. Naše projekte prilagođavamo novim prilikama, održavajući vezu i saradnju sa organizacijama iz lokalnih sredina. Razumevanje donatora omogućava nam da se posvetimo ključnim izazovima ovog trenutka.

U ovoj situaciji podržavamo sve one mere koje imaju za cilj očuvanje zdravlja ljudi i optimalno delovanje zdravstvenog sistema. Građani više no ikad imaju potrebu za istinitim i pravovremenim informacijama i poverenjem u institucije. Zato redovno pozivamo predstavnike vlasti, pre svega, na poštovanje Ustavom garantovane slobode mišljenja i izražavanja i odgovornu javnu reč.

Svaka pomoć Srbiji je potrebna i zahvalnost i naše države i naših građana ne dovode se u pitanje. Ali, Srbija je kandidat za članstvo u EU i kao takva ima svojevrsne obaveze – da sarađuje sa EU, razmenjuje informacije sa EU institucijama i telima, ali i da u ovoj situaciji, u javnoj komunikaciji, jasno i nedvosmisleno drži i održi evropski put . Opredeljenost za evropski put Srbije država mora da pokazuje svakoga dana - kad donosi i primenjuje propise, kad ljudska prava ograničava samo u meri koja je neophodna, kad novinarima garantuje slobodu izražavanja i poštovanje obaveze zaštite izvora informacija, kad o evropskoj solidarnosti ne govori uvredljivo. Jer, iako je EU, kao i svaka demokratija, sporija u brzini donošenja odluka od autoritarnih poredaka, pomoć EU je ogromna, kontinuirana, supstancijalna… Svaki drugi način delovanja neodgovoran je prema budućnosti ove zemlje i njenim građanima. Zato Fondacija Centar za demokratiju i njeni predstavnici i tokom epidemije deluju na širenju evropskih vrednosti, kulture ljudskih prava i zastupaju evropsku budućnost Srbije. I opominju predstavnike vlasti kad čine suprotno.

Tim Fondacije Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA