• 18. maj 2020.

Online konferencija LAWGEM projekta

U ponedeljak, 25. maja 2020. godine od 10h do 14.30h, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje ONLINE konferenciju Gender Competent Legal Knowledge (Rodno kompetentno pravničko obrazovanje).

Ova konferencija je deo projekta „Novi kvalitetet u obrazovanju za rodnu ravnopravnost - Strateško partnerstvo za razvoj master studija ‘Zakon i rod’“, odnosno LAWGEM projekta. Fondacija Centar za demokratiju je pridruženi medijski partner Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na LAWGEM projektu.

Online radionica treba da pomogne učesnicima istraživačkih timova da još bolje shvate rodno osetljivi diskurs i pristup u pravnom obrazovanju. Na online konferenciji će govoriti prestižni predavači i govornici iz oblasti prava i rodne ravnopravnosti.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koordinira evropski projekat „Novi kvalitetet u obrazovanju za rodnu ravnopravnost - Strateško partnerstvo za razvoj master studija ‘Pravo i rod’“, (LAWGEM) zajedno sa partnerima iz konzorcijuma sa Univerziteta Kadis Španija, Univerzitet Lumsa Italija, Univerzitet Orebro Švedska i Univerzitet Saarland / Evropa Institut Nemačka.

Najvažniji planirani rezultat okviru LAWGEM projekta je formiranje nastavnog plana koji će činiti 17 nastavnih programa, sa ciljem uspostavljanja/akreditacije i implementacije budućih master studija PRAVO I ROD.

Link za prijavu: LAWGEM Online conference GENDER COMPETENT LEGAL KNOWLEDGE

NAJAVA DOGAĐAJA