• 23. juni 2020.
  • |  Bačka Palanka

Analiza lokalne razvojne politike u Bačkoj Palanci - Unapređenje rodne ravnopravnosti

Sarita Bradaš održala konsultacije u okviru projekta „Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta „Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, razgovor i analizu lokalne razvojne politike u Bačkoj Palanci.

Sarita Bradaš iz FCD je u konsultacijama sa predstavnicima lokalne samouprave tražila odgovore na pitanja: kakve su potrebe žena i sa kojim problemima se suočavaju u svojim zajednicama, u kojoj meri su u lokalnoj zajednici prepoznate potrebe posebno ranjivih grupa žena, kakve se akcije preduzimaju za unapređenje položaja žena od strane različitih lokalnih aktera?

Predstavili smo naše aktivnosti koje imaju za cilj analizu lokalnih akcionih planova zapošljavanja i lokalne politike zapošljavanja. Na taj način identifikujemo trenutne i buduće potrebe za zanimanjima na lokalnom tržištu rada, potencijale za kreiranje novih radnih mesta, razvoj novih sektora u lokalnoj ekonomiji, kao i ekonomske i socijalne aspekte života mušaraca i žena. Kroz seriju konsultacija i seminara, želimo da uključimo rodno senzitivne ciljeve i akcije u lokalne politike zapošljavanja, i definišemo uticaj predloženih intervencija na položaj žena i muškaraca na tržištu rada.

Projekat realizujemo u 9 gradova i opština u Srbiji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i uz pokroviteljstvo Balkan Trust for Democracy & Norwegian Embassy in Belgrade

Analiza lokalne razvojne politike u Bačkoj Palanci - Unapređenje rodne ravnopravnosti

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA