• 10. juli 2020.

Nataša Vučković govorila na vebinaru povodom 20. godišnjice asocijacije ALDA

U susret ALDA 2020: lokalne vlasti zapadnog Balkana u procesu pridruživanja EU i Berlinskom procesu

„Lokalne vlasti igraju presudnu ulogu u postizanju ciljeva politika EU i imaju ključni uticaj u razumevanju, vrednovanju i prihvatanju tih politika na lokalnom nivou.“

Ovaj, treći vebinar u seriji razgovora organizovanih povodom 20. godišnjice mreže ALDA - Evropskog udruženja za lokalnu demokratiju, imao je za cilj da otvori dijalog o budućoj i ključnoj ulozi lokalnih vlasti, mreža civilnog društva u promociji aktivnog evropskog građanstva.

Pored Nataše Vučković, izvršne direktorke Fondacije Centar za demokratiju koja je članica ove asocijacije, u razgovoru su učestvovali Ivana Petrovska, direktorka ALDA i koordinatorka za regionalni program za Zapadni Balkan, predsednik ALDA Oriano Otočan, generalna sekretarka ALDA Antonela Valmorbida, uz značajne intervencije Andreja Žernovskog, zamenika ministra u Ministarstvu spoljnih poslova Severne Makedonije, Kolina Volfa, šefa odeljenja za međunarodnu saradnju i programe Direktorata EU za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) i Nikole Dobroslavića, predsednika hrvatske delegacije u Komitetu regiona Evropske unije (CoR).

ALDA je evropska nevladina organizacija posvećena promociji dobrog upravljanja i učešća građana na lokalnom nivou. ALDA se fokusira na aktivnosti koje olakšavaju saradnju između lokalnih vlasti i civilnog društva. Osnovana je na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a od 1999. ALDA deluje u Evropskoj uniji i u njenom susedstvu. U okviru mreže Alda, Fondacija Centar za demokratiju trenutno sprovodi projekat Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe).

Izvor: ALDA - Evropsko udruženje za lokalnu demokratiju

Video

Towards ALDA 2020: Western Balkans’ local authorities in EU accession and Berlin process

NAJAVA DOGAĐAJA