• 6. septembar 2020.
  • |  Brus

Projekat „Brus i mladi“ („Mladi Balkana za Evropu“)

Fondacija Centar za demokratiju predstavlja projekat „Brus i mladi“ koji se realizuje kroz Fond za mlade u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“.

Projekat „Brus i mladi“ sprovodi Omladinski centar Brus. Cilj projekta je sticanje praktičnih veština za uključivanje u proces donošenja odluka na lokalnom nivou i upoznavanje mladih sa mogućnostima zapošljavanja, kao i demokratskim i građanskim pravima.

Prva projektna aktivnost, dvodnevni seminar, održan je na Kopaoniku, u periodu od 4. do 6. septembra 2020. godine. Seminar je pohađalo ukupno 20 mladih starosti 15-30 godina sa teritorije opštine Brus. Na seminaru je ključna tema bila važnost aktivizma, pogotovo u lokalnoj zajednici. Govorilo se takođe i o mogućnostima za uključivanje mladih na lokalnom nivou, ostvarivanju demokratskih prava kroz realizaciju omladinske politike i o pitanjima zapošljivosti i zapošljavanja na lokalu.

Učesnici su tokom realizacije seminara pokazali visok stepen učešća i bili su naročito zainteresovani za teme koje se tiču Evropske unije, osmišljavanja uličnih akcija i na koji način mogu lakše da dođu do posla u svojoj lokalnoj zajednici. Učesnici su bili u najvećoj mogućoj meri interaktivni sa predavačima i kao rezultat održanog seminara osmislili su pet uličnih akcija koje će nezavisno od ovog projekta biti realizovane i na taj način prezentovaće stečeno znanje sa seminara, kroz neposrednu realizaciju uličnih akcija. 

U narednim danima nastavlja se sa drugom fazom projekta koja podrazumeva razgovore sa mladima i sa čelnicima Opštine Brus. Ideja je da se nakon održanih radionica i razgovora izradi platforma koja će pomoći mladima i ostalim građanima opštine Brus da se detaljnije informišu o svojim pravima, mogućnostima nalaženja posla i osmišljavanju brojnih volonterskih i uličnih akcija, koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života i uređenosti opštine Brus. Ujedno na seminaru je konkretizovaano u saradnji sa mladima kako će izgledati platforma i šta sve treba da zadovoljava kada su omladinski standardi u pitanju.

Promenu koju su predstavnici udruženja postigli ovim projektom jeste veća informisanost i aktivizam mladih ljudi na celokupnoj teritoriji opštine Brus i mogućnost odlučivanja o lokalnim aktivnostima i donošenju odluka na lokalu.

Projekat „Brus i mladi“ je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“ kojim upravlja Fondacija Centar za demokratiju.

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.Fondacija Centar za demokratiju 

NAJAVA DOGAĐAJA