• 25. septembar 2020.

Projekat „Brus i mladi“ - Razgovor sa mladima u Srednjoj školi Brus

Fondacija Centar za demokratiju predstavlja novu aktivnost projekta „Brus i mladi“ koji se realizuje kroz Fond za mlade u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“.

Projekat „Brus i mladi“ sprovodi Omladinski centar Brus. Cilj projekta je sticanje praktičnih veština za uključivanje u proces donošenja odluka na lokalnom nivou i upoznavanje mladih sa mogućnostima zapošljavanja, kao i demokratskim i građanskim pravima.

Druga velika aktivnost u okviru ovog projekta održana je u petak 25.9.2020. godine u holu Srednje škole u Brusu. Tada je realizovan razgovor sa mladim srednjoškolcima od strane predstavnika udruženja građana „Omladinski centar Brus“. Tema je bila nedavno održani seminar na Kopaoniku i ujedno doneti zaključci vezani za veću uključenost mladih u lokalne tokove, zapošljavanje, omladinsku politiku i predloge za dalje volonterske (ulične) akcije. Pored odličnih predloga, koje su učesnici predložili za uređenje lokalne zajednice Brus, razgovaralo se i o budućem izgledu platforme u okviru sajta „Omladinskog centra Brus“ na kojoj će mladi moći da predlažu akcije, daju sugestije i aktivno učestvuju u razvoju jedne lokalne zajednice, kao što je Brus. Mladi su ujedno pozvani i na budući dogovoreni razgovor sa Narodnom poslanicom Marijom Todorović iz Brusa, koja će čuti zahteve mladih i zalagaće se da mladi imaju veću mogućnost odlučivanja o lokalnim aktivnostima i donošenju odluka na lokalu.

Učešće i osnaživanje mladih presudno je za razvoj politika na lokalnom nivou i za uključivanje u evropske tоkovе. Opšti cilj razgovora ostvaren je povećanim uključivanjem mladih na lokalnom nivou i pokazivanjem načina za ostvarivanje njihovih demokratskih prava kroz sprovođenje omladinske politike, promociju i zaštitu njihovih interesa uz aktivno uključivanje mladih u društvo.

Projekat „Brus i mladi“ je finansijski podržan od strane Evropske Unije kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“ kojim upravlja Fondacija Centar za demokratiju.

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa još 13 partnera. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. 


Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA