• 5. novembar 2020.

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge: Izrada i dizajniranje POLITEIA Online Learning Platforme

Fondacija Centar za demokratiju u okviru realizacije projekta „Regional Youth Compact for Europe“ raspisuje poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge Dizajniranje, izrada i održavanje web platforme Politeia Online Learning Platform.

Cilj izrade platforme je kreiranje edukativnog resurs centra za civilno društvo, građanski aktivizam, demokratiju, dizajniranje i monitoring javnih politika.

Rok za dostavljanje ponude je 15. novembar 2020, a više informacija možete pronaći u prilozima ispod. 

Fondacija Centar za demokratiju

PRILOZI: 

1. Terms of Reference

2. Propratno pismo i Izjava (srpski)

3. Podaci o ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponude

SERVICE CONTRACT NOTICE

 

NAJAVA DOGAĐAJA