• 17. decembar 2020.

Srbija propustila da uvede mere pomoći najugroženijima

Nataša Vučković na Plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU)

Izvršna direktorka FCD postavila pitanja predsednici Vlade

Nacionalni konvent o EU održao je 17. decembra 2020. plenarnu sednicu na kojoj je glavna tema bila vladavina prava. Na plenarnoj sednici govorili su predstavnici Vlade – premijerka Ana Brnabić, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, kao i predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa strane Konventa na plenarnoj sednici govorili su Srđan Majstorović, koordinator Međusektorske radne grupe za političke kriterijume, Jovana Spremo, koordinatorka Radne grupe za poglavlje 23 i Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa. Druga sesija bila je posvećena oceni efekta institucionalne krize na socio-ekonomsko blagostanje, javno zdravlje i zaštitu životne sredine.

U ime Radne grupe za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje na plenarnoj sednici je govorila Nataša Vučković, izvršna direktorka FCD. Pozdravivši najavu predsednika parlamenta o održavanju plenarne sednice Skupštine o ovogodišnjem Izveštaju Evropske komisije za Srbiju, pitala je zbog čega od 2014. godine nijedna takva sednica nije održana. Podsetila je pritom da je 2014. godine Rezolucijom o ulozi Narodne skupštine u pristupnim pregovorima predviđeno da se dva puta godišnje održi plenarna sednica radi razmatranja napretka u pregovorima. U pogledu socio-ekonomskih pokazatelja, istakla je da struktura siromaštva nameće Vladi Republike Srbije da joj borba protiv siromaštva bude jedan od prioriteta, a da nažalost u ekspozeu predsednice Vlade tom pitanju nije posvećena pažnja. 

„Vlada je, uz dobre mere za privredne subjekte, propustila da u mere podrške uvrsti one koji su najugroženiji – pre svega one koji su prvi izgubili posao, kao što su radnici na privremenim i povremenim poslovima, radnici u neformalnoj ekonomiji, kao i da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nije na poseban način pomogla ugrožene porodice.“ Ova pandemija i ugroženost mnogih radnih mesta postavlja pitanje zaštite socijalnih prava i kapaciteta institucija, istakla je Vučković. „Kad se govori o efikasnosti institucija relevantnih za socio-ekonomska pitanja, ne može se ne postaviti pitanje kako Vlada namerava da ojača Inspektorat za rad koji i po ovlašćenjima, broju inspektora i budžetu ne može da odgovori zahtevima trenutka, naročito kad se zdravlje i bezbednost na radu u pandemiji postavlja kao prioritet u održanju ekonomske aktivnosti.“

Vučković je premijerki postavila i pitanje plana rada Vlade na ispunjenju Akcionog plana za poglavlje 19 koji je Vlada usvojila maja ove godine. „Ovo je Vlada, po najavi predsednika Republike, vrlo kratkog mandata. Kako nameravate da ostvarite sve rokove definisane Akcionim planom koji nameće široku zakonadavnu inicijativu i donošenje brojnih strategija – Nacionalne strategije zapošljavanja, Nacionalne strategije o rodnoj ravnopravnosti, Nacionalne strategije o socijalnoj zaštiti...?“.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA