• 13. april 2021.

Novi kvalitet u obrazovanju za rodnu jednakost

Projekat LAWGEM

Novi putevi za rodnu ravnopravnost je naziv konferencije koja je, u okviru projekta LAWGEM – PRAVO I ROD, 13. aprila 2021. održana u Sarbrukenu u Nemačkoj u organizaciji Univerziteta Evropa Institut Sar.

Na konferenciji se govorilo o unapređenju nastavnih programa u obrazovanju pravnika, položaju žena u pravosudnoj praksi, značaju rodno senzitivnog pravnog obrazovanja, rodnoj kvoti za političku participaciju, a kroz komparativnu praksu većeg broja evropskih univerziteta koji kao partneri učestvuju na ovom projektu čiji je koordinator Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ova konferencija je deo projekta „Novi kvalitetet u obrazovanju za rodnu ravnopravnost - Strateško partnerstvo za razvoj master studija ‘Zakon i rod’“, odnosno LAWGEM projekta.

U konzorcijumu na ovom projektu rade Univerzitet Kadis Španija, Univerzitet Lumsa Italija, Univerzitet Orebro Švedska i Univerzitet Saarland / Evropa Institut Nemačka. Fondacija Centar za demokratiju je pridruženi medijski partner Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na LAWGEM projektu.

Najvažniji planirani rezultat okviru LAWGEM projekta je formiranje nastavnog plana koji će činiti 17 nastavnih programa, sa ciljem uspostavljanja/akreditacije i implementacije budućih master studija PRAVO I ROD.

Za više informacija o Konferenciji pogledajte: https://ei-mag.eu/global/new-quality-in-education-for-gender-equality

Za više informacija o projektu pogledajte: https://www1.ius.bg.ac.rs/2019/10/22/new-quality-in-education-for-gender-equality-strategic-partnership-for-the-development-of-masters-study-program-law-and-gender/

 

NAJAVA DOGAĐAJA