• 7. oktobar 2022.

Omogućiti dostojanstven život radnica i radnika i njihovih porodica

Saopštenje FCD povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada

Fondacija Centar za demokratiju ukazuje da velikom broju građana Srbije nije omogućeno pravo na dostojanstven rad i poziva ključne aktere u državi da zaštite pristojan život radnica i radnika i njihovih porodica.

Povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada, FCD podseća da mnogi radnici u Srbiji rade u uslovima nesigurnog zaposlenja, niskih zarada i rizika od siromaštva, nedovoljne zaštite radnih prava i bezbednosti i zdravlja na radu, a naročito je nepovoljan položaj osetljivih grupa na tržištu rada. Posebno zabrinjava uskraćivanje prava građana na dostojanstven rad u pogledu mogućnosti zapošljavanja i prava na zaštitu u slučaju nezaposlenosti.

U Srbiji je minimalna zarada, koja bi trebalo da bude izuzetak i privremena mera koja ima zaštitnu funkciju - postala pravilo, a njena visina ne obezbeđuje minimum egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenih i njihovih porodica. Iznos minimalne zarade u 2022. godini je ispod relativnog praga siromaštva za tročlanu porodicu koji iznosi 39.600 dinara. Jasno je da će i uz povećanje u 2023. godini, naročito imajući u vidu trendove inflacije i rast troškova života, minimalna zarada ostaviti radnike i radnice u riziku od siromaštva. Nominalan rast prosečnih zarada u prvih šest meseci ove godine bio je 13,5%, a realan 3,5% (RZS).

Zajedno sa partnerskim organizacijama potpisnicama Deklaracije o plati za život zalažemo se za zaštitu ljudskog prava na platu za život, jer su radnicama i radnicima u Srbiji neophodne plate od kojih će moći dostojanstveno da žive.

Centar za demokratiju nastavlja rad na promociji standarda dostojanstvenog rada u Srbiji, i socio-ekonomskih prava u kontekstu reformi orijentisanih na EU, uz implementaciju Agende 2030 UN. Ekonomski rast mora ići ruku pod ruku sa standardima dostojanstvenog rada. Neophodno je usklađivanje domaćeg pravnog okvira sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, uređivanje novih oblika rada, kao i donošenje strateških dokumenata koji uređuju pitanja iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Fondacija Centar za demokratiju 

 

PREPORUČUJEMO: 

 

PROJEKAT - Radna prava su naša prava: Socio-ekonomska prava i održivi razvoj

Potpisana Deklaracija o plati za život

Minimalnu zaradu povećati odmah

 

IZ MEDIJA: 

 

Beta
FCD: U Srbiji je minimalna zarada, koja bi trebalo da bude izuzetak, postala pravilo

N1
FCD: Minimalna zarada postalo pravilo, nije omogućeno pravo na dostojanstven rad

Biznis.rs
FCD: Minimalna zarada ne obezbeđuje egzistencijalne potrebe zaposlenih

Insajder
Fondacija centar za demokratiju: U Srbiji je minimalna zarada postala pravilo

Nova S / FoNet
FCD: Minimalna zarada postalo pravilo

OzonPress
Svetski dan dostojanstvenog rada

NAJAVA DOGAĐAJA