• 25. novembar 2022.

Debata u Nišu „Dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici“ (25.11.2022)

„Politike za dobrobit svih - unapređenje i praćenje uticaja ekonomskih politika na društvo“

Fondacija Centar za demokratiju u petak, 25. novembra 2022. godine od 18 do 20 časova organizuje debatu „Dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici“ (prostor City Smart Club-a, Milentijeva 12a, Niš).

Debata se organizuje u okviru projekta „Politike za dobrobit svih - unapređenje i praćenje uticaja ekonomskih politika na društvo“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, a glavni cilj projekta je doprinos smanjenju nejednakosti i siromaštva, zaštiti socijalnih prava, te ublažavanje negativnih socijalnih efekata Covid-19 krize, kroz zastupanje pravednijih socio-ekonomskih politika i stvaranje podsticajnog okruženja za uključivanje građana i građanki u dijalog o javnim politikama.

Uvodničari/ke u debati:

Dragana Rodić, Uklonimo barijere

Osman Balić, Liga Roma u Srbiji

Miodrag Stanković, gradski odbornik Koalicije „Niš moj grad“

Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju

Moderator: Ivan Kuzmanović, FCD

S obzirom na važnost dostupnosti socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, kroz ovu debatu pokušaćemo da sagledamo ključne pretpostavke i pokrenemo pitanja od značaja kako za korisnike tako i za pružaoce usluga socijalne zaštite, i da kroz jedan širi dijalog razmotrimo predloge, zaključke i moguće preporuke za unapređenje lokalnih politika u ovoj oblasti, bitnih za ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava građana i građanki.

Vaše učešće možete prijaviti na e-mail: milena@centaronline.org

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA