• 25. novembar 2022.

Debata u Nišu „Dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici“

„Politike za dobrobit svih - unapređenje i praćenje uticaja ekonomskih politika na društvo“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 25. novembra 2022. godine u Nišu debatu „Dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici“.

U diskusiji su učestvovali/le: Dragana Rodić, Uklonimo barijere; Osman Balić, Liga Roma u Srbiji; Miodrag Stanković, gradski odbornik Koalicije „Niš moj grad“; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju, i drugi. 

Sa debate je poručeno da je važno da građani budu pitani o temama koje ih se tiču. Siromaštvo treba da bude briga svih nas jer smo svi mi ravnopravni članovi društva i moramo da težimo stvaranju socijalne kohezije. Socijalna inkluzija je od ogromne važnosti, posebno kada su u pitanju osetljive kategorije stanovništva. Briga o onima kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija mora da bude na prvom mestu svake lokalne samouprave. Ključ rešenja ovog značajnog problema leži u uključivanju cele zajednice. Građani moraju da budu aktivniji u tome da, da čak i kad ih se neka tema ne tiče direktno, učine da glas onih koje to pogađa bude jači i snažniji u zajednici. Važno je da im omogućimo da budu predstavljeni, da se njihov glas čuje, da njihove potrebe prikažemo donosiocima odluka kako bismo uspeli da ih zaista zaštitimo. 

Debata je organizovana u okviru projekta „Politike za dobrobit svih - unapređenje i praćenje uticaja ekonomskih politika na društvo“, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, a glavni cilj projekta je doprinos smanjenju nejednakosti i siromaštva, zaštiti socijalnih prava, te ublažavanje negativnih socijalnih efekata Covid-19 krize, kroz zastupanje pravednijih socio-ekonomskih politika i stvaranje podsticajnog okruženja za uključivanje građana i građanki u dijalog o javnim politikama.

Debata je održana u prostoru City Smart Club-a u Nišu. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

„Dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici“ - debata u Nišu (25.11.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA