• 7. juni 2023.
  • |  Brisel

Nataša Vučković izabrana za potpredsednicu Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA)

Generalna skupština i ALDA festival održavaju se od 6. do 9. juna 2023. u Briselu

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković izabrana je za potpredsednicu Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju - ALDA (The European Association for Local Democracy).

Generalna skupština Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju i četvorodnevni ALDA festival održavaju se 6-9. juna 2023. u Briselu, gde članovi i partneri ALDA diskutuju o ključnim prioritetima EU i razmeni znanja i najboljih praksi o temama kao što su migracije, inkluzija, rodna ravnopravnost, zaštita životne sredine, održivi razvoj, ljudska prava... 

U fokusu događaja pod sloganom „Lokalna demokratija će spasiti demokratiju“ su pitanja uloge lokalne demokratije, participativnih mehanizama i angažovanja građana u tome da zajednice budu otpornije i jače u prevazilaženju višestrukih kriza. (Više informacija…)

***

Evropska mreža ALDA, sa sedištem u Strazburu, nastala je 1999. godine na inicijativu Saveta Evrope. Sa preko 350 članica iz 45 zemalja, ALDA podstiče aktivno učešće građana u političkom životu lokalnih zajednica, saradnju civilnog društva sa lokalnim organima vlasti, promoviše toleranciju, prekograničnu saradnju i princip dobrog upravljanja.

Veliki broj aktivnosti u okviru saradnje sa ALDA mrežom FCD je realizovala kroz regionalni projekat „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“).

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković članica je Upravnog odbora ALDA. 

Izvor: FCD/ALDA 

NAJAVA DOGAĐAJA