• 20. februar 2014.

"Crno na belo" još glasnije

Akcija "Crno na belo – Zajedno smo glasniji" nastavila se kroz projekat "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti prava radnika". Već treću godinu za redom radimo na motivisanju i uključivanju organizacija civilnog društva u tematiku radnih prava. U tu svrhu raspisan je konkurs za dodelu finansijskih sredstava za 5 lokalnih organizacija...

Akcija "Crno na belo – Zajedno smo glasniji" nastavila se kroz projekat "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti prava radnika". Već treću godinu za redom radimo na motivisanju i uključivanju organizacija civilnog društva u tematiku radnih prava. U tu svrhu raspisan je konkurs za dodelu finansijskih sredstava za 5 lokalnih organizacija koji je zatvoren 19. februara. 

Konkurisalo je 28 organizacija iz cele Srbije. Sve organizacije vrlo su jasno prezentovale svoju lokalnu sredinu i probleme sa kojima se suočavaju radnici u Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu, Arilju i drugim gradovima. Predloge projekata kvantitativno i kvalitativno ocenjivao je evaluacioni tim sastavljen od stručnjaka za radno pravo, civilni sektor i komunikacije, a nadzorni član bio je predstavnik donatora.  

Komisija je odabrala sledeće organizacije: 

  1. Lingva – Imam pravo da znam!
  2. Centar lokalne demokratije – Radimo li dostojanstveno?
  3. Udruženje "Forum civilne akcije – FORCA" – Treba da znaš!
  4. Društvo za razvoj kreativnosti - Talasanje
  5. Udruženje žena "Artesa" – Nevidljivi radnik

Za ove organizacije pripremljen je trening na kome će se njihove ideje pretočiti u finalni projekat, a tom prilikom će članovi koalicije „Crno na belo“ preneti i svoja iskustva kroz više sesija – koncept Dostojanstvenog rada, institucionalni i zakonodavni okvir, građenje lokalnih koalicija, sprovođenje direktnih akcija, korišćenje tradicionalnih i novih medija u zagovaranju, itd.  

Početkom marta izabrane organizacije započeće sprovođenje svojih projekata. Njihove aktivnosti i rezultati biće redovno praćeni i o njima ćemo izveštavati na portalu crnonabelo.com i socijalnim mrežama. 

Fondacija "Centar za demokratiju" sprovodi projekat pod nazivom "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava", u okviru programa "Građansko društvo za budućnost" koje sprovodi Institut za održive zajednice, preko USAID-a. Partneri na projektu su Timočki klub, Centar za nove komunikacije Dokukino, Resurs Centar Majdanpek i Udruženje građana Zajedno zajedno.

 

NAJAVA DOGAĐAJA