• 30. juni 2014.
  • |  Beograd

Održan sastanak konsultativnog odbora projekta "Građani za reformu inspekcija"

U prostorijama Fondacije Centar za demokratiju 30. juna 2014. održan je prvi sastanak konsultativnog odbora u okviru projekta: "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji".

U prostorijama Fondacije Centar za demokratiju 30. juna 2014. održan je prvi sastanak konsultativnog odbora. Sastanak je održan u okviru projekta: "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji". Cilj ovog projekta je da doprinesemo većem uključivanju organizacija civilnog društva u reformu javne administrcije i razvoj zajednice kroz zagovaranje za reformu inspekcija. Namera nam je da u javnosti ukažemo na potrebu reforme inspekcijskog sistema, da građane i organizacije civilnog društva uključimo u raspravu o ovom važnom pitanju tako što ćemo ukazati na probleme s kojima se suočavaju. 

S obzirom da je ovo važna tema koja se tiče svih aktera kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, države, biznisa i donatora, u projekat smo u formi savetodavnog odbora uključili istaknute predstavnike svih sektora.

Pored uvodnog dela sastanka i predstavljanja projekta, članovi odbora su imali prilike da od Nataše Vučković, generelanog sekretara Fondacije, čuju koje smo sve aktivnosti do sada sproveli. Nataša Nikolić, ekspertkinja za radno pravo je predstavila prisutnima izveštaj o radu inspekcija izrađen na osnovu izveštaja svih inspekcija iz 2012. godine. Nakon kraće debate o izveštaju, najviše je bilo reči o savetodavnoj ulozi inspekcija i na koji način taj segment popraviti. Takođe, učesnici su sugerisali kako da naše aktivnosti budu usklađene sa drugim procesima koji se paralelno dešavaju u društvu. Dogovorene su aktivnosti koje ćemo raditi tokom letnjih meseci i postavljen je okvir za istraživanje. Sledeći sastanak konsultativnog odbora zakazan je za septembar 2014.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Fakulteta političkih nauka, Fakulteta Union, Međunarodne organizacije rada, Unije posladavaca, Fondacije Dokukino, Samostalnog sindikata Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, kao i eksperti iz Centra za demokratiju.

Projekat realizujemo u partnerstvu sa Fondacijom Dokukino, a finansijski je podržan od strane Evropske unije.

NAJAVA DOGAĐAJA