Nacionalni dijalog „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“

7.12.2021.

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma/Romkinja i povratnika/povratnica – Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja

NAJAVA DOGAĐAJA