Kultura kao samoodbrana društva i ličnosti (1995)

Jedan od prvih projekata Centra, ova javna rasprava otvorena je na dan kad je tadašnje Ministarstvo kulture Republike Srbije proglašavalo godinu kulture u Srbiji. 

"Ovom raspravom smo se suprotstavili zvaničnoj kulturnoj politici, ukazali smo na realne probleme u kulturi, okupili smo istinski zabrinute ljude za stanje u našoj kulturi u vremenu rasapa kulturnih vrednosti, poplave turbo-folka i primitivne komercijalizacije kulture." (Ivana Stefanović, osnivač Centra i učesnik rasprave) 

Kultura kao samoodbrana društva i ličnosti (1995) Polazeći od potrebe za razvojem političke i demokratske kulture, kao jednog od svojih ciljeva, Fond Centar za demokratiju želeo je da ovom javnom tribinom podstakne razmišljanja o kulturi i njenom položaju u našem društvu, kako bi se kroz zaključke i rezultate ove rasprave iskristalisali putevi i načini za razvoj demokratske kulture. Ovim temama, pitanju kulturnog razvoja, kulturne politike, slobodi stvaralaštva, Centar se vraćao često u godinama koje su sledile, između ostalog i kroz Demokratski politički forum. Kulturna prava Centar je uvrstio i u svoju misiju u strateškom planu razvoja organizacije.

NAJAVA DOGAĐAJA