Centar u odbrani pojedinačnih prava: Krivični slučaj generala Vlade Trifunovića (1995)

Sudbina Generala Vlade Trifunovića provocirala je mnoge pojedince i organizacije da ustanu u njegovu odbranu i da našoj javnosti prikažu istinu o ovom slučaju, drugačiju od one koju je prezentirao režim.

Rasprava o krivičnom slučaju generala Vlade Trifunovića i drugih oficira Varaždinskog korpusa, održana u maju 1995. godine, otpočela je ilustracijom krivičnog postupka vođenog pred Vojnim sudom u Beogradu koji je u javnosti doživljen kao jedan od brojnih montiranih procesa u vojnom pravosuđu. Uvodničari - Vladan Vasilijević, Momčilo Grubač i Slobodan Vučković izneli su lavne navode optužnice, presuda i odbrane oficira optuženih za izvršenje krivičnog dela podrivanja vojne i odbrambene moći države. Učesnici rasprave su saglasili da se radi o političkom suđenju kojim se želeo postići određeni politički cilj, te da se radi o drastičnoj povredi načela zakonitosti. Posebna pažnja u raspravi posvećena je vojnom pravosuđu uopšte i pravilima postupka pred vojnim sudovima, pri čemu je ukazano na potrebu reforme pravosuđa u kome bi vojni sudovi bili sastavni deo jednog pravosudnog sistema.

Godinu dana nakon održane rasprave, general Vlada Trifunović je pomilovan i pušten na slobodu.

Centar u odbrani pojedinačnih prava: Krivični slučaj generala Vlade Trifunovića (1995)Centar u odbrani pojedinačnih prava: Krivični slučaj generala Vlade Trifunovića (1995)

NAJAVA DOGAĐAJA