Šta posle sankcija? – Povratak Jugoslavije u evropske integracione tokove i na tržište Evropske Unije, (1995)

Samo jedan dan nakon što je Savet bezbednosti usvojio Rezoluciju 1022 kojom je u celini suspendovao sankcije prema SRJ, u Fondu Centar za demokratiju održan je okrugli sto na kojem su učestvovali jugoslovenski ekonomski stručnjaci, novinari i predstavnici inostranih ambasada. Cilj okruglog stola bio je da se podstakne realistično sagledavanje objektivnih okolnosti i zahteva s kojima će Jugoslavija biti suočena nakon ukidanja sankcija i ukaže na mere koje treba preduzeti radi njene reintegracije u međunarodnu zajednicu.

Šta posle sankcija? – Povratak Jugoslavije u evropske integracione tokove i na tržište Evropske Unije, (1995)Šta posle sankcija? – Povratak Jugoslavije u evropske integracione tokove i na tržište Evropske Unije, (1995)

NAJAVA DOGAĐAJA